Quản Trị - Điều Hành
fastdo

Sự Khác Biệt Giữa KPI Và OKRs

1. KPI Là Gì? KPI chính là viết tắt của từ Key Performance Indicator – chỉ số đánh giá năng suất và hiệu quả công việc. Đó