Điều khoản sử dụng tại Fastdo

I. Thông tin công ty Fastdo:

Fastdo là một nền tảng (Phần mềm dưới dạng dịch vụ) quản trị được thiết kế dựa trên 4 chức năng quản trị: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo thực thi và Kiểm soát, hỗ trợ các doanh nghiệp quản trị đúng ngay từ ban đầu, gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên và phát triển bởi Công ty TNHH Quản trị số Fastdo. Ngoài việc hỗ trợ các công cụ phần mềm trực tuyến, chúng tôi tuyệt đối không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của doanh nghiệp. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Fastdo là nền tảng làm việc tại doanh nghiệp mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng này.

1. Tên và địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp:

Tên pháp lý: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢN TRỊ SỐ FASTDO

Tên quốc tế: FASTDO DIGITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: FASTDO CO.,LTD

Mã số thuế: 0401799975

Văn phòng trung tâm: Tầng 2, Tòa nhà Quốc Bảo, Số 23 Trường Thi 1 , Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

Số điện thoại: 0905 852 933

Zalo: 0905 852 933

Hỗ trợ: support@fastdo.vn

II. Các định nghĩa:

Fastdo là một nền tảng phần mềm quản trị được thiết kế dựa trên 4 chức năng quản trị: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo thực thi và Kiểm soát. Hỗ trợ vận hành các doanh nghiệp quản trị đúng ngay từ ban đầu, gia tăng hiệu suất làm việc của nhân viên. Nền tảng Fastdo gồm rất nhiều các công cụ phần mềm có chức năng vượt trội sau:

Phần mềm chuẩn theo 4 chức năng quản trị
Sơ đồ phần mềm Fastdo được thiết kế chuẩn theo 4 chức năng quản trị

1. Chức năng Hoạch định:

fOKRs: Công cụ hỗ trợ thiết lập, checkin-tiến độ, tổng kết OKRs.

fKPIs: Công cụ giúp thiết lập, theo dõi và đánh giá tiến độ KPIs toàn doanh nghiệp.

fPlan: Công cụ hỗ trợ tối giản hóa quá trình tạo kế hoạch cho đội ngũ trên một hệ thống duy nhất.

2. Chức năng Tổ chức:

fWorkflow: Công cụ hỗ trợ thiết lập và tự động hoá mọi quy trình làm việc của doanh nghiệp.

fCheckin: Công cụ hỗ trợ chấm công trực tuyến, theo dõi công ca và tổng hợp bảng công.

fTrain: Công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến giúp doanh nghiệp đóng gói các khoá học nội bộ và tạo ra văn hoá học tập cho toàn công ty.

fProfile: Công trụ lưu trữ và quản lý thông tin nhân sự.

fForm: Công cụ lưu trữ và quản lý các biểu mẫu doanh nghiệp.

3. Chức năng Lãnh đạo thực thi:

fGift: Công cụ hỗ trợ tạo cửa hàng nội bộ trực tuyến

fRecognize: Công cụ hỗ trợ ghi nhận – khen thưởng

fNews: Công cụ hỗ trợ truyền thông nội bộ.

fMail: Công cụ hỗ trợ gửi thư nội bộ.

4. Chức năng Kiểm soát:

fReport: Công cụ hỗ trợ đo lường và kiểm soát tổ chức.

fKaizen: Công cụ hỗ trợ đóng góp ý kiến cải tiến hiệu suất công việc của toàn công ty.

5. Định nghĩa khác:

Khách hàng Fastdo: Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng Fastdo hoặc sử dụng một trong các chức năng phần mềm được phát triển bởi Fastdo

Fastdo CMS: Là một hệ thống quản lý nội dung của Fastdo, được dùng để quản lý dữ liệu khách hàng và xử lý các tình huống cấp bách  được Fastdo mở quyền truy cập cho Khách hàng. Đây là không gian làm việc hiệu quả cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng.

Fastdo Quản lý tổ chức: Là một hệ thống dành cho Doanh nghiệp quản lý tổ chức (Thêm người dùng, xoá người dùng, thay đổi thông tin người dùng, Thay đổi thông tin tổ chức).

Người dùng: Là tài khoản được Khách hàng hoặc Fastdo tạo ra và cấp quyền truy cập vào hệ thống Fastdo. Mỗi email đăng ký trên hệ thống Fastdo được tính là một tài khoản sử dụng. Số lượng tài khoản sử dụng là cơ sở để tính phí sử dụng nền tảng Fastdo.

III. Hệ thống Fastdo của Khách hàng

1. Tạo tài khoản và mật khẩu:

Trong quá trình đăng ký sử dụng Fastdo, Khách hàng sẽ tự tạo tài khoản và mật khẩu. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của mình.

2. Tạo tài khoản cho nhân viên:

Đối với mỗi hệ thống Fastdo, tùy theo cấp độ gói đăng ký, khách hàng có thể tạo tài khoản để nhân viên của mình tham gia sử dụng hệ thống. Số lượng tài khoản được sử dụng tùy thuộc vào phí đăng ký.

3. Bảo mật tài khoản:

Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho Fastdo về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của họ hoặc về bất kỳ vi phạm bảo mật nào. Khách hàng cũng nên đảm bảo rằng họ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên.

Fastdo không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc Khách hàng không tuân thủ các quy định bảo mật tài khoản hoặc do truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

4. Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tài khoản:

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên liên quan đến quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng Fastdo sẽ là trọng tài duy nhất cho tranh chấp đó. Quyết định của Fastdo, có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản đang tranh chấp, là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

IV. Bảo vệ sự riêng tư của bạn:

Fastdo cam kết bảo mật mọi thông tin và nội dung khách hàng trao đổi, lưu trữ trên Nền tảng Fastdo và các ứng dụng do Fastdo vận hành và phát triển. Fastdo thực hiện và duy trì trong khả năng của mình tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết, bao gồm các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật, để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu khách hàng.

1. Các cam kết cụ thể của Fastdo:

Không chủ động thay đổi dữ liệu khách hàng: Fastdo sẽ không thay đổi dữ liệu do khách hàng tạo theo ý muốn, trừ khi hệ thống phần mềm tự động sửa đổi kích thước và định dạng dữ liệu cho phù hợp với nhu cầu, mục đích hiển thị và chức năng sử dụng của khách hàng.

Không truy cập dữ liệu khách hàng trừ khi cần thiết: Fastdo sẽ không truy cập dữ liệu khách hàng ngoại trừ những trường hợp sau:

 • Sửa lỗi kỹ thuật.
 • Theo yêu cầu của khách hàng.
 • Yêu cầu pháp lý phải được tuân theo.

Dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ trừ các trường hợp sau:

 • Được khách hàng công nhận.
 • Yêu cầu pháp lý phải được tuân theo.
 • Nó rơi vào các trường hợp được quy định trong Điều khoản sử dụng.

Các trường hợp Fastdo có thể truy cập thông tin khách hàng:

 • Thông báo về tính năng mới, sản phẩm mới, sự kiện, khuyến mãi, thông tin về vấn đề sản phẩm, dịch vụ…
 • Hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Quyền sử dụng tên của khách hàng:

 • Fastdo có quyền sử dụng tên của khách hàng cho mục đích Truyền thông Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các khách hàng khác của Fastdo hoặc các khách hàng tiềm năng khác của Fastdo. Ví dụ, Fastdo có thể đưa tên khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các khách hàng của mình.

V. Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên:

Dữ liệu khách hàng bao gồm tất cả thông tin họ truyền tới hệ thống Fastdo, bao gồm tin nhắn, thông báo, tệp, hình ảnh, video, ý kiến, nhận xét, liên kết và nội dung liên quan đến công việc. Khách hàng cũng có thể lấy dữ liệu từ các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, DropBox, v.v.

Fastdo tôn trọng quyền và quyền kiểm soát của khách hàng đối với dữ liệu được đăng lên Nền tảng. Cung cấp chức năng cho phép khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu, dành cho tất cả người dùng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi dữ liệu họ gửi và/hoặc nhận từ Fastdo.

Fastdo không sở hữu dữ liệu khách hàng trừ khi được ghi chép và tuyên bố công khai. Khách hàng có quyền quyết định tải dữ liệu lên Fastdo nhưng có một số điều không được phép, bao gồm:

 • Làm hại, quấy rối hoặc gây thương tích cho người khác hoặc tài sản.
 • Đăng thông tin lừa đảo, phỉ báng, quấy rối hoặc tục tĩu.
 • Xâm phạm quyền riêng tư hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật.
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Fastdo hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Can thiệp hoặc làm hỏng Nền tảng Fastdo.

Fastdo có quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung Dữ liệu khách hàng nếu chúng tôi xác định rằng quyền truy cập vào dữ liệu vi phạm các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi nhận được khiếu nại về tài khoản người dùng hoặc báo cáo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền rằng là dấu hiệu cho thấy nội dung đó vi phạm pháp luật.

Khách hàng có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm vi phạm pháp luật.

VI. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng:

1. Fastdo sử dụng các nền tảng thu thập và phân tích hành vi người dùng của bên thứ ba:

Fast sử dụng các nền tảng Google Analytics, Microsoft, Freshworks và Segment để thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các nền tảng này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào nền tảng Fastdo (trình duyệt, thiết bị, vị trí) và hành vi, hoạt động của người dùng trên hệ thống Fastdo.

2. Thông tin thu thập được sử dụng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ:

Fastdo sử dụng thông tin thu thập được để tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.

3. Thông tin được bảo mật tuyệt đối:

Các nền tảng thu thập và phân tích hành vi người dùng của bên thứ ba đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng.

4. Fastdo không kiểm soát việc sử dụng dữ liệu:

Fastdo không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra.

5. Khách hàng có thể nắm rõ thông tin:

Khách hàng có thể đọc các điều khoản và chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng nền tảng Fastdo cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

VII. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất:

Hiện tại Fastdo có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng nền tảng làm việc hiệu quả Fastdo. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất do lỗi của Fastdo thì Fastdo có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Fastdo lưu lại. Thời gian tối đa để Fastdo thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 03 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

VIII. Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Fastdo:

1. Thời hạn của thỏa thuận:

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

2. Tạm ngừng:

Fastdo có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi Fastdo đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 • Fastdo cho rằng hệ thống Fastdo đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng nền tảng Fastdo của Khách hàng gây nguy hại tới Fastdo và những đối tượng khác.
 • Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Fastdo đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Fastdo theo quy định.
  • Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi có thỏa thuận của Khách hàng và Fastdo về việc chấm dứt thỏa thuận. 

Fastdo không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. Fastdo chỉ bảo đảm duy trì dữ liệu của Khách hàng trên nền tảng Fastdo tối đa là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.

IX. Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi:

1. Từ chối đảm bảo:

Fastdo không bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng Fastdo của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng Fastdo sẽ đáp ứng yêu cầu của Khách hàng. Fastdo cũng không bảo đảm rằng tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng Fastdo (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng).

Fastdo không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định, về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba..

Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng Fastdo hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng Fastdo là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý:

Fastdo sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng Fastdo, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu.
 • Thiệt hại do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng Fastdo.
 • Thiệt hại do bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng Fastdo.
 • Thiệt hại do từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu.
 • Thiệt hại do xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Fastdo.
 • Thiệt hại do tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Fastdo.
 • Thiệt hại do bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Fastdo.

X. Bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất.
 • Hỏa hoạn.
 • Dịch bệnh.
 • Chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh.
 • Các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được.

Việc truy cập Fastdo.vn hoặc các subdomain của *.Fastdo.vn bị gián đoạn do can thiệp bởi ISP (Internet service provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

 • Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 • Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 ngày ngay sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

XI. Giải quyết tranh chấp:

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa hai bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp hai bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ

Trân trọng cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ Fastdo!

Zalo phone messager
Liên hệ qua số điện thoại

Gọi ngay

Liên hệ qua messager

Facebook Chat

Liên hệ qua zalo

Zalo Chat