Chính sách bảo mật riêng tư tại Fastdo

Quyền riêng tư của bạn cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ bạn tốt hơn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các thông lệ thông tin trực tuyến của chúng tôi và những lựa chọn của bạn có thể thực hiện về cách thu thập và sử dụng thông tin của mình. Fastdo có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của Fastdo, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức Fastdo thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ của Fastdo.

Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách này, vui lòng không sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Fastdo.

I. Định nghĩa:

Giải thích các định nghĩa:

Khách hàng Fastdo:  Là các Pháp nhân hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng Fastdo hoặc sử dụng một trong các chức năng phần mềm thông qua Hợp đồng được ký kết hợp pháp giữa Khách hàng Fastdo và Fastdo.

Người dùng: Là tài khoản được Khách hàng hoặc Fastdo tạo ra và cấp quyền truy cập vào hệ thống Fastdo. Mỗi email đăng ký trên hệ thống Fastdo được tính là một tài khoản sử dụng. Số lượng tài khoản sử dụng là cơ sở để tính phí sử dụng nền tảng Fastdo.

Hợp đồng: Bao gồm Hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm thông tin, các Phụ lục và các văn bản khác liên quan (nếu có), được ký kết giữa Fastdo và Khách hàng Fastdo. Căn cứ theo Hợp đồng, Fastdo cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng Fastdo và đóng vai trò là Bên xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Bên kiểm soát dữ liệu.

Dịch vụ: Là dịch vụ do Fastdo cung cấp cho Khách hàng Fastdo để hỗ trợ Khách hàng Fastdo tổ chức vận hành, quản trị nội bộ thông qua các website, ứng dụng và các dịch vụ liên quan khác do Fastdo cung cấp. Cụ thể, tại chính sách này, Dịch vụ bao gồm:

  • Website của Fastdo tại: https://fastdo.vn/, https://work.fastdo.vn/ và các website liên kết liên quan;
  • Các ứng dụng tải về, các ứng dụng điện thoại (bao gồm các ứng dụng trên máy tính bảng);
  • Các dịch vụ khác được cung cấp bởi Fastdo.

Site Fastdo: Là website của Fastdo có địa chỉ tại: Fastdo.vn

Dữ liệu Khách hàng Fastdo: Bao gồm dữ liệu, báo cáo, các địa chỉ và các thư mục, tài liệu khác được lưu trữ dưới dạng điện tử bởi Khách hàng Fastdo hoặc Người dùng trên Dịch vụ do Fastdo cung cấp.

Dữ liệu cá nhân: Là bất kỳ thông tin nào gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Bao gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 13”).

Chủ thể dữ liệu: Là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. Trong chính sách, chủ thể dữ liệu bao gồm: Khách hàng Fastdo (trong trường hợp là khách hàng cá nhân), Người dùng và/hoặc Khách. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, chủ thể dữ liệu có thể là một hoặc các chủ thể như đã nêu trên.

Thời hạn sử dụng dịch vụ Khách hàng Fastdo: Là thời gian sử dụng Dịch vụ theo Hợp đồng và các Phụ lục (nếu có) đã ký kết giữa Fastdo và Khách hàng Fastdo.

II. Những thông tin, dữ liệu mà chúng tôi thu thập:

Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua Dịch vụ. Ngoài thông tin và dữ liệu được Fastdo thu thập công khai bên dưới, chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý dữ liệu người dùng và khách truy cập khi chúng tôi cho là phù hợp và với sự đồng ý của chủ thể dữ liệu.

2.1 Dữ liệu do khách hàng Fastdo cung cấp:

Khi khách hàng Fastdo ký hợp đồng với Fastdo, tùy theo đơn vị ký hợp đồng (cá nhân, pháp nhân, tổ chức…), Fastdo có thể yêu cầu cung cấp thông tin, bao gồm: tên, địa chỉ, email, thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng và các thông tin cơ bản khác. thông tin xác nhận dữ liệu và soạn thảo, ký các văn bản liên quan.

2.2 Dữ liệu do người dùng cung cấp:

Người dùng hiểu rằng Người dùng chỉ có thể đăng nhập và sử dụng Dịch vụ nếu Khách hàng Fastdo cấp cho Tài khoản quyền truy cập vào Hệ thống khách hàng Fastdo trong Thời hạn dịch vụ khách hàng Fastdo.

Các dịch vụ và hệ thống Fastdo có các tính năng cho phép người dùng chủ động xuất bản và chia sẻ thông tin dữ liệu cá nhân khác cũng như quản lý và quyết định dữ liệu nào được chia sẻ trên dịch vụ. Nó phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng Dịch vụ Fastdo của Người dùng và/hoặc phụ thuộc vào ý định của Người dùng. Fastdo cung cấp chức năng cho phép người dùng chỉnh sửa và/hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân này bất kỳ lúc nào trong thời gian dịch vụ khách hàng của Fastdo.

Xin lưu ý rằng người dùng này chia sẻ dữ liệu và thông tin cá nhân với những người dùng khác trong cùng hệ thống dịch vụ không được Fastdo thu thập và sẽ không thuộc phạm vi quy định tại điều khoản này…

2.3 Dữ liệu được tự động thu thập:

Khi người dùng hoặc khách truy cập sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định từ thiết bị của người dùng và khách truy cập thông qua việc sử dụng một số công nghệ nhất định (chẳng hạn như cookie, ảnh gif rõ ràng hoặc đèn hiệu web). Thông tin được thu thập tự động thông qua biểu mẫu này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc ID, địa chỉ thiết bị khác, trình duyệt web, trang web hoặc các trang web mà người dùng hoặc khách truy cập vừa truy cập khi sử dụng Dịch vụ, các trang hoặc nội dung mà người dùng hoặc khách truy cập đã truy cập khi sử dụng Dịch vụ . hoặc khi khách truy cập xem hoặc tương tác với Dịch vụ, cũng như ngày, giờ và thời lượng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của người dùng hoặc khách truy cập.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ được mô tả ở trên để thu thập thông tin về sự tương tác của người dùng hoặc khách truy cập với email khi người dùng hoặc khách truy cập mở, nhấp vào hoặc chuyển tiếp email. Chúng tôi thu thập thông tin và dữ liệu này từ tất cả người dùng hoặc khách.

2.4 Dữ liệu và thông tin được thu thập từ các nguồn khác:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm Dữ liệu cá nhân, từ các bên thứ ba và các nguồn khác ngoài Dịch vụ, như sau:

Fastdo có thể thu thập dữ liệu cá nhân do họ cung cấp thông qua các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng được ký với các nhà cung cấp, đối tác và đối tác tiếp thị của Fastdo và dựa trên cam kết với các bên này rằng họ đã nhận được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để cung cấp dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ (i) khách và diễn giả tham dự các sự kiện, họp báo và diễn đàn được tổ chức hoặc liên kết với Fastdo; hoặc (ii) các cá nhân ghé thăm văn phòng Fastdo. Ví dụ: Fastdo có thể yêu cầu khách cung cấp thông tin cá nhân theo biểu mẫu khi đăng ký tham gia hội nghị, hội thảo trực tuyến, hội thảo và khóa học.

Nếu Khách hoặc Người dùng đăng ký nhận các thông tin marketing hoặc nếu Khách là khách hàng tiềm năng, thông qua đề xuất từ chúng tôi, bạn có thể cung cấp các thông tin cá nhân (như email, số điện thoại, tên) để Fastdo gửi các thông báo, bản tin marketing liên quan.

2.5 Dữ liệu Fastdo không thu thập:

Fastdo cung cấp Dịch vụ của mình để hỗ trợ hoạt động và quản lý nội bộ của các tổ chức và doanh nghiệp khách hàng của Fastdo và do đó, Fastdo không chủ động hoặc cố ý thu thập (i) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm và (ii) Dữ liệu cá nhân của trẻ em. Fastdo khuyên người dùng và khách truy cập không đăng các loại dữ liệu này lên Dịch vụ. Nếu người dùng, khách truy cập hoặc khách hàng của Fastdo hoặc bất kỳ người nào khác (bao gồm cha, mẹ, người giám hộ của trẻ có dữ liệu cá nhân phản ánh) biết rằng Fastdo đang xử lý dữ liệu đó, vui lòng liên hệ và thông báo cho Fastdo qua email: support@fastdo. vn để chúng tôi có thể kịp thời xóa những dữ liệu cá nhân đó và có biện pháp đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về nội dung được chỉ định trong phần này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin trong phần “Liên hệ” bên dưới. Xin lưu ý rằng, mặc dù Fastdo cam kết sẽ xoá bỏ những dữ liệu không thu thập tại mục này, tùy từng tình huống cụ thể, do lỗi hệ thống hoặc các vấn đề kỹ thuật khác phát sinh, chúng tôi có thể sẽ không thể xóa bỏ hoàn toàn những dữ liệu đó. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo những dữ liệu này không thể được truy cập, sử dụng hoặc tiếp cận trong khả năng tối đa của mình.

III. Mục đích sử dụng dữ liệu:

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập để cung cấp cho bạn trải nghiệm tổng thể tuyệt vời khi sử dụng Dịch vụ Fastdo, để giúp chúng tôi hiểu ai sử dụng Dịch vụ Fastdo, cho các hoạt động nội bộ như vận hành và cải thiện Dịch vụ Fastdo, để liên hệ với bạn về các dịch vụ chăm sóc khách hàng, mục đích thanh toán và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối quảng cáo của chúng tôi trong một số trường hợp.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn email chào mừng sau khi bạn tạo tài khoản, khi bạn được mời tham gia Fastdo hoặc khi bạn đăng ký bản demo, hội thảo trên web hoặc nhận bản tin của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi email liên lạc khác liên quan đến trang web Fastdo. 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin được thu thập để thực hiện phân tích thống kê về hành vi của người dùng hoặc để đánh giá và cải thiện Dịch vụ Fastdo. Chúng tôi có thể liên kết một số thông tin này với thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích nội bộ hoặc để cải thiện trải nghiệm của bạn với Dịch vụ Fastdo.

IV. Cập nhật, điều chỉnh chính sách:

Fastdo sẽ cập nhật, điều chỉnh chính sách này theo từng thời điểm, căn cứ vào thực tế thực hiện, các yêu cầu, vấn đề về mặt kỹ thuật, yêu cầu mang tính pháp lý và các yếu tố khác liên quan. Trường hợp việc cập nhật làm thay đổi những nội dung, điều khoản quan trọng của chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo tới toàn bộ Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách trước khi thực hiện việc cập nhật thông qua các kênh thông tin, liên lạc sẵn có, ví dụ: đăng thông báo, bài viết trên website của Fastdo hoặc liên hệ trực tiếp tới Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách qua Dịch vụ, email hoặc các phương thức phù hợp khác và Fastdo sẽ thông báo ngày có hiệu lực của từng phiên bản chính sách.

Việc Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản chính sách được cập nhật, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực đồng nghĩa với việc Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các điều khoản, nội dung của phiên bản chính sách đã sửa đổi.

Fastdo khuyến nghị Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách nên thường xuyên theo dõi, cập nhật các nội dung của chính sách này để nắm được thông tin đúng nhất về việc thu thập, xử lý dữ liệu, thông tin của Fastdo.

V. Liên hệ Fastdo:

Nếu Khách hàng Fastdo, Người dùng và Khách có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi, trao đổi hoặc có bất kỳ vấn đề phát sinh nào liên quan đến dữ liệu, quy định tại chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@fastdo.vn để được hỗ trợ xử lý.

Zalo phone messager
Liên hệ qua số điện thoại

Gọi ngay

Liên hệ qua messager

Facebook Chat

Liên hệ qua zalo

Zalo Chat