Templates Fastdo

Ngoài những tài liệu đi kèm bộ giải pháp, Fastdo còn tổng hợp bộ template dành cho các Doanh nghiệp dễ dàng trong quá chuyển đổi số. Các bộ template thể hiện đầy đủ quy trình chuẩn mà Fastdo đang dùng để áp dụng OKRs, Todolist.