OKRs có thể thay thế cho KPI
Kiến thức OKRs

OKRs có thể thay thế cho KPI không?

Khi nhắc đến các công cụ quản trị mục tiêu và quản lý hiệu suất, các Doanh nghiệp thường nghĩ ngay đến KPI (Key Performance