LIÊN HỆ

Bạn quan tâm đến bộ giải pháp phần mềm quản trị từ Fastdo
Để lại thông tin ngay bên dưới để chúng tôi tư vấn cho bạn sớm nhất

Bộ Giải Pháp

Phần Mềm Fastdo

liên hệ

fWork

Quản trị kế hoạch

Kiểm soát kế hoạch, kết nối mục tiêu tổ chức, chia nhỏ công việc thành todolist ngày

liên hệ

fOKRs

Quản trị mục tiêu

Tạo OKRs, lập kế hoạch triển khai, check-in, phản hồi ghi nhận và báo cáo kết quả OKRs

liên hệ

fTodolist

Lên kế hoạch ngày

Thiết lập công việc ngày, check-in / check-out todolist, báo cáo kết quả cuối ngày

liên hệ

fTrain

Hệ thống đào tạo

Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ theo vị trí, tạo bài kiểm tra, hệ thống vinh danh

Nhận Tư Vấn