KIẾN THỨC OKRs

Mục tiêu SMART và Kết quả chính (KR) có giống nhau không?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
5/5 - (9 bình chọn)

Bất kỳ ai muốn tìm hiểu thêm về cách thiết lập và quản lý mục tiêu đúng cách có thể đã đọc về mục tiêu SMART. SMART là từ viết tắt của: Cụ thể (specific), có thể đo lường (measurable), có thể đạt được (attainable), thực tế (realistic) và có giới hạn về thời gian (time-bound). Đây là phương pháp giúp đặt ra các mục tiêu hợp lý cho bạn và nhóm của bạn. 

Ngoài ra, có lẽ bạn đã đọc về OKRs (mục tiêu và kết quả chính). OKRs là một khung quản trị chiến lược công ty gắn kết mục tiêu cụ thể với kết quả chung của một tổ chức, tập thể. Khi áp dụng OKRs, Doanh nghiệp sẽ tập trung tốt hơn thời gian và nguồn lực về những gì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ nhiều nhất.

Các “ông lớn” trong ngành như Google, Amazon và Netflix đã đưa khung này và quy trình chính thức trong những năm gần đây. Thêm vào đó, ngày càng nhiều công ty đang quản lý các mục tiêu then chốt của họ với OKRs. Hãy cùng FASTDO xem xét liệu rằng mục tiêu SMART và kết quả chính (KR) có giống nhau không trong bài viết dưới đây!

1. Mục tiêu SMART

muc-tieu-smart-va-ket-qua-chinh
Mục tiêu SMART

Hãy xem xét kỹ hơn 5 yêu cầu của mục tiêu SMART
Specific (Cụ thể): Mục tiêu phải rõ ràng cho tất cả mọi người đều có thể hiệu được.
Measurable (Có thể đo lường được): Tiến trình của mục tiêu có thể được đo lường.
Relevant (Thực tế): Mục tiêu không phải là không thể đạt được.
Time-bound (Có thời hạn): Mục tiêu có thời hạn rõ ràng.
Attainable (Có thể đạt được): Có đủ nhân lực và nguồn lực để đạt được mục tiêu.

S- Cụ thể
Làm cho mục tiêu của bạn trở nên cụ thể có nghĩa là không được mơ hồ về chủ đề hoặc phạm vi mục tiêu của bạn. Bất cứ ai đọc OKRs đều có thể biết chính xác mục tiêu của bạn là gì. Ví dụ: nếu bạn có mục tiêu tăng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), bạn không nên chỉ viết mục tiêu của mình là: “Tăng ARR”. Thay vào đó, bạn nên cung cấp một con số cụ thể. Ví dụ: “Tăng ARR lên 5 tỷ đồng”.

M – Có thể đo lường
Bạn sẽ không thể xác định khi nào bạn đạt được mục tiêu nếu bạn không thể đo lường nó. Vì vậy, khi đặt mục tiêu, bạn xác định đối tượng đo lường – chẳng hạn như số lượng khách hàng tiềm năng hoặc số lượng chuyển đổi. Bạn nên sử dụng các KPI của bộ phận hoặc đội nhóm của bạn để biết chính xác mục tiêu của bạn đang tiến triển như thế nào. Hàng tuần, bạn có thể đếm tiến trình của mình và theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu của mình.

A – Có thể đạt được 
Khi bạn đặt mục tiêu, chúng phải xem xét với những gì đội nhóm, bộ phận hoặc tổ chức của bạn có trong tay. Yếu tố này nói lên năng lực của nhân viên của bạn và khả năng của các nguồn lực mà bạn có sẵn trong tổ chức của mình tại thời điểm này. Nếu bạn có một mục tiêu cụ thể và có thể đo lường được, nhưng bạn không có nhân viên nào để làm việc đó hoặc không có ngân sách để thực hiện nó, thì mục tiêu đó không hữu ích và nó sẽ không thành công.

R – Có tính thực tế
Mặc dù các thuộc tính “có thể đạt được” và “thực tế” nghe có vẻ khá giống nhau, nhưng chúng đề cập đến các đặc điểm riêng biệt của một mục tiêu. Trong khi khả năng đạt được của một mục tiêu đề cập đến mức độ có thể đạt được với các nguồn lực của tổ chức, thì thuộc tính “thực tế” đề cập đến chính mục tiêu đó.

Bộ phận hoặc nhóm được giao cho mục tiêu này đã hoàn thành điều gì tương tự trong quá khứ chưa? Liệu họ có một phương pháp đã thử và đúng để đạt được mục tiêu này không? Có cách nào để nhóm của bạn biết mục tiêu này là thực tế không?

T – Giới hạn thời gian
Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng mục tiêu của bạn có một thời hạn riêng biệt để tăng thêm tính cấp bách và tầm quan trọng cho mục tiêu. Mặc dù bạn có thể đạt được mục tiêu cải tiến doanh thu của mình, nhưng bạn sẽ hoàn thành được rất ít mục tiêu nếu bạn không có thời hạn để nhắc nhở bản thân và những người khác bắt đầu những việc cần phải làm.

Các mục tiêu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu được nêu ra bởi từ viết tắt SMART. Những đặc điểm này được xây dựng dựa trên nhau để tạo ra một mục tiêu vững chắc, khả thi, rõ ràng, ràng buộc về thời gian và có thể đo lường được. Nếu bạn đáp ứng tất cả các thuộc tính này, bạn sẽ có một mục tiêu chắc chắn có cấu trúc tốt.

>>> THAM KHẢO NGAY: OKR có thể thay thế được cho KPI không?

2. Key Results (Kết quả then chốt)

muc-tieu-smart-va-ket-qua-chinh
Key Results (Kết quả then chốt)

Kết quả then chốt là kết quả định lượng giúp đo lường mức độ thành công của các mục tiêu trong chu kỳ OKRs của bạn. Một số người áp dụng OKRs cho biết họ đang vật lộn với việc học cách viết các kết quả then chốt chắc chắn, có cấu trúc tốt trong giai đoạn đầu của chu kỳ OKRs của họ – các mục tiêu SMART thực sự có thể giúp ích cho việc này.

Hãy cùng xem về một kết quả then chốt “chất lượng”:

Tăng số học sinh đăng ký vào lớp tiểu học từ 0 lên 24 trong Quý 3

Bạn có thể nói rằng kết quả then chốt này này đã đáp ứng nhiều yêu cầu của mục tiêu SMART. Đầu tiên, kết quả chốt này là cụ thể và rõ ràng – chỉ cần đọc mục tiêu, bạn biết phải đạt được điều gì.
Nó cũng có thể đo lường, với một số liệu rõ ràng – số lượng học sinh – bạn có thể theo dõi trong một khoảng thời gian.

Thứ ba, có thể đạt được, nghĩa là kết quả then chốt này có thể được giao cho một cá nhân chịu trách nhiệm tuyển sinh.

Thứ tư, kết quả then chốt này có thực tế không? Chúng tôi sẽ cần một số thông tin cơ bản về chủ sở hữu của kết quả chính, tuy nhiên, nếu có tiền lệ và một mục tiêu tương tự đã được đặt ra và đạt được trước đó hoặc có vẻ khả thi với lịch sử của công ty, câu trả lời là có.

Cuối cùng, kết quả then chốt này chỉ định rằng nó sẽ được hoàn thành trong quý 3– một thời gian hợp lý cho kết quả chính được đặt vào đầu quý  của bạn.

>>> XEM NGAY: OKR vs MBO – Sự khác biệt và giống nhau trong kỹ thuật thiết lập mục tiêu

3. Kết quả Chính (KR) và Mục tiêu SMART có giống nhau không?

muc-tieu-smart-va-ket-qua-chinh
Mục tiêu SMART và Kết quả chính (KR) có giống nhau không?

Khi càng nghiên cứu về OKRs và SMART chúng ta có thể bắt đầu nhận ra sự tương đồng giữa chúng. Kết quả then chốt cần đáp ứng tất cả các yêu cầu của mục tiêu SMART. Trên thực tế, tất cả các kết quả then chốt tuyệt vời sẽ đủ điều kiện là SMART, tuy nhiên không phải tất cả các mục tiêu SMART bạn viết ra đều tạo ra kết quả then chốt tốt .

Các KRs có một yêu cầu khác mà các mục tiêu SMART khác không có – chúng phải được thông báo bởi các mục tiêu cấp cao hơn của tổ chức hoặc bộ phận và giải thích cho bất kỳ sự liên kết hoặc phụ thuộc nào. Mặc dù các lãnh đạo có thể sử dụng SMART để giữ cho sự phát triển cá nhân hoặc nghề nghiệp đi đúng hướng, các tổ chức cần sử dụng một quy trình thiết lập mục tiêu chú ý đến chiến lược, nguồn lực và quỹ đạo của công ty nói chung.

Để giải thích cho những điều này, hãy khéo léo đặt các kết quả chính dựa trên KPI thấp nhất hoặc cao nhất để nhóm của bạn đo lường điều gì quan trọng nhất đối với sự thành công của Doanh nghiệp. Các kết quả chính cũng có thể dựa trên kết quả đầu ra hoặc thậm chí giải quyết các yếu tố không thể đo lường được, chẳng hạn như thuê một trưởng bộ phận mới hoặc tạo một hệ thống tích hợp mới.

Bất kể các chỉ số được sử dụng trong các kết quả chính của bạn là gì, bạn vẫn phải giải quyết năm thuộc tính của mục tiêu SMART. Từ đó, bạn có thể sắp xếp các mục tiêu và theo dõi các mục tiêu khi biết rằng bạn có một mục tiêu được viết tốt và có cấu trúc tốt.

Mặc dù về mặt kỹ thuật, các mục tiêu SMART và  kết quả chính KRs không giống nhau, nhưng với tư cách là một người áp dụng OKRs sẽ rất hữu ích cho bạn khi biết cách viết và cấu trúc cả hai mục tiêu này. Các yếu tố bắt buộc tạo nên mục tiêu SMART là những đặc điểm bạn cần đưa vào mỗi kết quả chính (KRs) mà bạn viết cho bản thân hoặc những người khác trong nhóm. Điều này đảm bảo rằng bất kỳ ai đọc đều sẽ hiểu KRs của bạn.

Trên bài viết trên chúng ta đi phân tích về Mục tiêu SMART và Kết quả chính (KR). Để tìm hiểu cách viết các mục tiêu truyền cảm hứng và các kết quả then chốt cụ thể, có cấu trúc tốt trên phần mềm OKRs trực quan, hãy đăng ký bản demo miễn phí tại FASTDO ngay hôm nay!

>>> ĐỌC THÊM CÁC BÀI VIẾT VỀ OKRs:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

fokrs

fOKRs

Giúp tạo OKRs, lập kế hoạch triển khai, check-in, phản hồi ghi nhận và báo cáo kết quả OKRs

30 NGÀY DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

BỘ QUẢN TRỊ OKRs (fOKRs): OKRs - CRFs