Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

32.000đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

36.000đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

34.000đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

28.800đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

32.400đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

30.600đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

25.600đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

28.800đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

27.200đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

22.400đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

25.200đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

23.800đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

20.000đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

22.500đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

21.250đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 1 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

người/ tháng

người/ tháng

40.000

VNĐ

+24.000

VNĐ

>60 User

41-60 User

31-40 User

21-30 User

11-20 User

5-10 User

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

36.000

VNĐ

người/ tháng

32.000

VNĐ

người/ tháng

28.000

VNĐ

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

+19.200đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 20%
User/Tháng

+21.600đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
3 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 10%
User/Tháng

+20.400đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs.
 • Đầy đủ tính năng CFRs.
 • Đầy đủ tính năng fShop.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Khuyên dùng

Thông tin liên hệ

Trụ sở: Tầng 5, toà S21T1, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0971 126 599

Email: support@fastdo.vn

Website: https://fastdo.vn/fokrs/

fastdo.vn/fokrs

Sản phẩm

fOKRs