Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

35.000 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

42.500 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

người/ tháng

32.500

VNĐ

người/ tháng

45.000

VNĐ

người/ tháng

40.000

VNĐ

người/ tháng

35.000

VNĐ

26-50 User

51 - 70 User

71 - 100 User

> 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

45.000

VNĐ

26-50 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

40.000

VNĐ

51 - 70 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

35.000

VNĐ

71 - 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

32.500

VNĐ

> 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

31.500 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

38.250 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

người/ tháng

32.500

VNĐ

người/ tháng

45.000

VNĐ

người/ tháng

40.000

VNĐ

người/ tháng

35.000

VNĐ

26-50 User

51 - 70 User

71 - 100 User

> 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

28.000 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

34.000 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

người/ tháng

32.500

VNĐ

người/ tháng

45.000

VNĐ

người/ tháng

40.000

VNĐ

người/ tháng

35.000

VNĐ

26-50 User

51 - 70 User

71 - 100 User

> 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

24.500 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

29.750 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

người/ tháng

32.500

VNĐ

người/ tháng

45.000

VNĐ

người/ tháng

40.000

VNĐ

người/ tháng

35.000

VNĐ

26-50 User

51 - 70 User

71 - 100 User

> 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fOKRs

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

22.750 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

27.625 đ

 • Đầy đủ tính năng OKRs - CFRs
 • Đầy đủ tính năng fShop.
 • Chuyển giao quy trình áp dụng OKRs.
 • Hỗ trợ tư vấn OKRs từ OKRs Master.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

người/ tháng

50.000

VNĐ

5-25 User

người/ tháng

32.500

VNĐ

người/ tháng

45.000

VNĐ

người/ tháng

40.000

VNĐ

người/ tháng

35.000

VNĐ

26-50 User

51 - 70 User

71 - 100 User

> 100 User

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Tầng 2, số 23 Trường Thi 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Tư vấn: 0971 126 599

Email: support@fastdo.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 6, số 11 Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Email: support@fastdo.vn

Tư vấn: 0971 126 599

Bộ giải pháp giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị doanh nghiệp