FILE KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

File quản lý công việc tháng, tuần và cá nhân từ Fastdo giúp hệ thống công việc một cách khoa học và tiện lợi hơn, tự động tạo sơ đồ Gantt để theo dõi tiến độ công việc, nổi bật thời gian tuần tương ứng và ngày hôm nay được tô màu hồng để tránh sót việc