Trang chủ

Về Fastdo

Sản phẩm

Bảng giá 

Tài nguyên

> 100 User

51 - 100 User

26-50 User

5-25 User

16.000

VNĐ

người/ tháng

người/ tháng

12.000

VNĐ

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

20.000

VNĐ

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

17.500 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

21.250 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

25.000

VNĐ

5-25 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

20.000

VNĐ

26-50 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

16.000

VNĐ

51 - 100 User

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

người/ tháng

12.000

VNĐ

> 100 User

> 100 User

51 - 100 User

26-50 User

5-25 User

16.000

VNĐ

người/ tháng

người/ tháng

12.000

VNĐ

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

20.000

VNĐ

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

14.000 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

17.000 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

> 100 User

51 - 100 User

26-50 User

5-25 User

16.000

VNĐ

người/ tháng

người/ tháng

12.000

VNĐ

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

20.000

VNĐ

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

11.200 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

13.600 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

> 100 User

51 - 100 User

26-50 User

5-25 User

16.000

VNĐ

người/ tháng

người/ tháng

12.000

VNĐ

người/ tháng

25.000

VNĐ

người/ tháng

20.000

VNĐ

Lưu ý:

1. Bán ít nhất 5 user

2. Thời lượng từ 3 tháng trở lên

BẢNG GIÁ fTodolist

Bảng giá áp dụng khi đăng ký qua website, chưa bao gồm thuế VAT và ưu đãi giảm giá (nếu có)

Khuyến mãi khi mua theo

Chọn số lượng

8.400 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
12 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 30%
User/Tháng

Khuyên dùng

10.200 đ

 • Đầy đủ tính năng fTodolist.
 • Nhận giải thưởng về todolist.
 • Được đổi quà từ điểm thưởng.
6 THÁNG

Nhận Demo

Giảm 15%
User/Tháng

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Tầng 2, số 23 Trường Thi 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Tư vấn: 0971 126 599

Email: support@fastdo.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 6, số 11 Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội

Email: support@fastdo.vn

Tư vấn: 0971 126 599

Bộ giải pháp giúp doanh nghiệp dễ dàng quản trị doanh nghiệp