Quản trị hiệu suất

Bộ giải pháp giúp quản trị hiệu suất công việc toàn diện. Bao gồm 03 phần mềm bao quát bức tranh
Mục tiêu - Kế hoạch - Thực thi - Đo lường hiệu suất:

Quản trị hiệu suất

Bộ giải pháp giúp quản trị hiệu suất công việc toàn diện. Bao gồm 03 phần mềm bao quát bức tranh
Mục tiêu - Kế hoạch - Thực thi - Đo lường hiệu suất:

Tổng quan bộ giải pháp

Quản trị hiệu suất chặt chẽ

Nâng cao tính chủ động cho toàn đội ngũ

Hình thành tư duy "Chiến đấu vì mục tiêu" & "Làm việc có kế hoạch"

Triển khai tinh gọn, theo lộ trình bài bản

Hiển thị tình hình kinh doanh trên một trang giấy

 • Sơ đồ trực quan, hiển thị hệ thống KPIs toàn công ty
 •  Dễ dàng bao quát tình hình kinh doanh
 •  Nhanh chóng nhận diện vấn đề, đào sâu nguyên nhân và tìm cách giải quyết

Hiển thị tình hình kinh doanh trên một trang giấy

 • Sơ đồ trực quan, hiển thị hệ thống KPIs toàn công ty
 •  Dễ dàng bao quát tình hình kinh doanh
 •  Nhanh chóng nhận diện vấn đề, đào sâu nguyên nhân và tìm cách giải quyết

Phân rã KPIs thành kế hoạch triển khai

 • Phân rã mục tiêu thành kế hoạch công việc
 •  Theo sát quá trình thực thi mục tiêu của đội ngũ
 •  Nâng cao hiệu suất làm việc lên 200%

Phân rã KPIs thành kế hoạch triển khai

 • Phân rã mục tiêu thành kế hoạch công việc
 •  Theo sát quá trình thực thi mục tiêu của đội ngũ
 •  Nâng cao hiệu suất làm việc lên 200%

Lên checklist công việc hằng ngày dựa trên kế hoạch

 • Hình thành thói quen lên kế hoạch hằng ngày
 •  Loại bỏ công việc rác, thời gian trống, công việc kéo dài quá lâu

Lên checklist công việc hằng ngày dựa trên kế hoạch

 • Hình thành thói quen lên kế hoạch hằng ngày
 •  Loại bỏ công việc rác, thời gian trống, công việc kéo dài quá lâu

Tính năng nổi bật

Hiển thị tình hình kinh doanh trên một trang giấy.

Mục tiêu luôn cần kế hoạch triển khai và đo lường hiệu quả.

Nhân viên cập nhật tiến độ từng ngày.

Quản lý cấp trung, cấp thấp dễ dàng theo sát mục tiêu cấp dưới.

Trao đổi về các vấn đề và lưu trữ giải pháp đã bàn trên từng KPIs.

Hiển thị tình hình kinh doanh trên một trang giấy.

Mục tiêu luôn cần kế hoạch triển khai và đo lường hiệu quả.

Nhân viên cập nhật tiến độ từng ngày.

Quản lý cấp trung, cấp thấp dễ dàng theo sát mục tiêu cấp dưới.

Trao đổi về các vấn đề và lưu trữ giải pháp đã bàn trên từng KPIs.

Bảng giá

Cơ bản

50.000đ/user/tháng

Quản trị hiệu suất
fKPIs
fWork
fTodilist
fTrain
fFeedback
fCFRs
fGift
fNews

Nâng cao

60.000đ/ user/ tháng

Quản trị hiệu suất
fKPIs
fWork
fTodilist
fTrain
fFeedback
fCFRs
fGift
fNews

Liên hệ tư vấn triển khai

Liên hệ tư vấn triển khai

Quản trị hiệu suất
fKPIs
fWork
fTodilist
fTrain
fFeedback
fCFRs
fGift
fNews

Cơ bản


50.000đ/user/tháng

Nâng cao


60.000đ/ user/ tháng

Triển khai theo đặc thù


Liên hệ tư vấn triển khai

colum-bang-gia-fkpis-1
colum-bang-gia-fkpis-2
colum-bang-gia-fkpis-3 (1)
colum-bang-gia-fkpis-4

Các phần mềm liên quan