MIỄN PHÍ BẢN QUYỀN 08
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH VÀ CÔNG VIỆC

Chỉ diễn ra trong tháng 9/2023

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

FASTDO MONG MUỐN ĐỒNG HÀNH
VIẾT LÊN 100 CÂU CHUYỆN CHUYỂN
ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Đồng hành cùng tạo ra giải pháp
tốt hơn

Đồng hành cùng nhau tăng trưởng trong thời đại số

Chúng tôi không chỉ là một công ty phần mềm, mà còn là một người bạn đồng hành trong hành trình chuyển đổi số. Chúng tôi tập trung vào sự tăng trưởng của bạn và sẵn sàng hỗ trợ bạn trước mọi thách thức

Chúng tôi cam kết không ngừng phát triển và cải tiến liên tục các phần mềm của mình để mang lại nhiều giá trị hơn đến khách hàng.

SỨ MỆNH FASTDO

Với  7 năm kinh nghiệm  quản trị, đội ngũ chuyên gia của Fastdo đã đúc kết thành công nguyên lý quản trị tinh gọn và bộ công cụ phần mềm mạnh mẽ. Bằng cách áp dụng công thức này, chúng tôi đã quản trị thành công với 6 mô hình khởi nghiệp khác nhau trong hệ sinh thái.

Mang sứ mệnh giúp các startup và SMEs quản trị đơn giản, chúng tôi khát khao có thể mang được nguyên lý này để lan tỏa và hỗ trợ các doanh nghiệp tinh gọn hóa các bài toán quản trị, sẵn sàng tăng trưởng.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ
VỀ FASTDO