F - News

Nền tảng mạng truyền thông nội bộ mạnh mẽ​ cho doanh nghiệp

Cập nhật thông tin doanh nghiệp nhanh chóng, giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền thông nội bộ

Đặc Điểm Nội Bật Của F-News

Nơi truyền tải thông tin doanh nghiệp nhanh chóng chính xác nhất

Mạng chuyên biệt

Chuyển giap 100% dữ liệu cho Doanh nghiệp, dành riêng cho Doanh nghiệp và kiểm soát bởi Doanh nghiệp.

Gắn kết thành viên

Chia sẻ những thông tin nội bộ nhanh chóng, chính xác giúp nhân sự hỗ trợ lẫn nhau trong mọi công việc.

Nuôi dưỡng văn hóa

Đồng hành trong quá trình nuôi dưỡng văn hóa Doanh nghiệp lâu dài, truyền thông nội bộ dễ dàng.

Chia sẻ bảng tin

Mỗi nhân sự được cấp một tài khoản mạng F-News. Các tài khoản được cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân. Người dùng có thể cập nhật bảng tin và tương tác trên nền tảng mạng truyền thông nội bộ này.

Tạo nhóm chat

Các phòng ban có thể chủ động tạo các nhóm chat nhỏ để dễ dàng trao đổi công việc khi cần thiết.