F - Kaizen giải pháp cải tiến liên tục dành cho Doanh nghiệp

Ghi nhận và tổng hợp các phiếu cải tiến liên tục toàn diện cho Doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh xây dựng văn hóa Kaizen cho doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa Kaizen cho Doanh nghiệp

Kaizen là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, có ý nghĩa là "sự cải tiến liên tục". Trong kinh doanh, kaizen được hiểu là những hoạt động cải tiến liên tục đối trong công việc của mọi nhân viên, dù là CEO hay là các công nhân trong chuỗi lắp ráp.

Chống lãng phí
Giảm các sai lỗi khi làm việc 75%
Gia tăng chất lượng sản phẩm
Đẩy nhanh tiến độ sản xuất hơn 60%
Gia tăng năng suất
Cải thiện cách đánh giá nhân sự 65%

3 Tính năng chính của F-Kaizen

F-Kaizen giúp Doanh nghiệp tổng hợp các phiếu cải tiến liên lục nhằm phục vụ các hoạt động trong sản xuất.

Gia tăng chất lượng sản phẩm

Chống lãng phí

Gia tăng năng suất