F-HRM giải pháp kiểm soát và phát triển hệ thống nhân sự toàn diện

Giúp Doanh nghiệp kiểm soát và phát triển hệ thống nhân sự bằng cách thiết lập toàn bộ quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự.

Tuyển dụng

Thiết kế website tuyển dụng thu hút ứng viên tài năng nhanh chóng nhờ kho website mẫu của F-HRM.

Đào tạo

Lên chương trình đào tạo bài bản, phù hợp với từng vị trí nhân sự và qua các giai đoạn khác nhau.

Đánh giá

Lưu hồ sơ của nhân sự chi tiết, nhờ đó nhà quản lý dễ dàng tổng hợp đánh giá và thưởng phạt khi cần.