Đăng Ký Dùng Thử

30 ngày

30 ngày

CÙNG BỘ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ FASTDO

BỘ LÊN KẾ HOẠCH HẰNG NGÀY (fTodolist)

fTodolist

Dùng thử

Miễn phí

Quản lý dễ dàng hỗ trợ nhân viên kịp thời

Nhà quản lý có thể theo dõi và nắm bắt công việc, từ đó hỗ trợ cho các nhân viên để làm việc hiệu quả hơn.

Tạo ra văn hoá lên kế hoạch hàng ngày

Tạo ra và duy trì thói quen lên kế hoạch, tăng hiệu suất làm việc cho cả tổ chức, tạo ra văn hoá lâu dài.

Quản lý công việc hàng ngày tuyệt vời

Toàn bộ công việc hàng ngày sẽ được từng nhân viên kiểm soát dễ dàng và hoàn thành đầy đủ trong ngày.

fTodolist

Bộ lên kế hoạch hằng ngày

Đăng Ký Dùng Thử

Bắt đầu ngày mới với danh sách công việc phù hợp

Tập trung năng lượng cho những công việc quan trọng

Tất nhiên, ai hoàn thành todolist tốt sẽ được thưởng

Dễ dàng theo dõi tiến độ todolist của nhân viên và cả tổ chức

Lên danh sách công việc dễ dàng.
Sắp xếp theo thời gian làm việc trong ngày.
Lưu giữ nội dung chi tiết công việc và kết quả khi hoàn thành.
Cài đặt giờ checkin và checkout todolist phù hợp từng công ty.
Set độ ưu tiên cho từng công việc.

Bắt đầu ngày mới với danh sách công việc phù hợp

Sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên để nhân viên tập. trung năng lượng hoàn thành công việc quan trọng rồi mới tới công việc kém quan trọng.
Làm nổi bật và thông báo nếu chưa hoàn thành công việc quan trọng.

Tập trung năng lượng cho những công việc quan trọng

Bộ lên kế hoạch hằng ngày fTodolist mang lại

Những chức năng

Dễ dàng theo dõi được todolist của nhân viên đễ quản lý có sự hỗ trợ kịp thời.
Công khai, minh bạch công việc của mọi thành viên, tạo nên văn hoá lên kế hoạch dễ dàng.
Dữ liệu công việc quá khứ của sẽ được lưu lại và được xem bất kỳ khi nào cần.

Dễ dàng theo dõi tiến độ todolist của nhân viên và cả tổ chức

Thống kê sẽ lưu lại và có thông báo thưởng nếu nhân sự tuân thủ ký luật và hoàn thành todolist tốt, nhân sự có thể sử dụng điểm số này để đổi ra những phần quà hấp dẫn, tăng động lực cho nhân sự.

Tất nhiên, ai hoàn thành todolist tốt sẽ được thưởng

04

Phụ trách: Nhân viên

Bước 4:

Nhân sự tiến hành chỉnh sửa kế hoạch ngày mai đã được thống nhất

01

Phụ trách: Nhân viên

Bước 1:

Lên kế hoạch cho ngày sau trước thời gian quy định (check-in)

Hướng dẫn

Quy trình áp dụng Todolist

Quy trình được áp dụng trước một ngày cần check-in/check-out todolist.

03

Phụ trách: Nhà quản lý

Bước 3:

Người quản lý hỗ trợ khó khăn trong ngày và kế hoạch ngày mai

02

Phụ trách: Nhân viên

Bước 2:

Check-out công việc trong ngày với người quản lý trực tiếp

Chúng tôi chỉ chọn lọc
Doanh nghiệp Thật Sự QUan Tâm

Tối ưu hiệu suất công việc của nhân sự hiệu quả cùng Fastdo

Nhận ngay bản Demo

Liên hệ Fastdo

Trụ sở: Tầng 5, toà S21T1, 83 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

support@gmail.com

0965 210 444

https://fastdo.vn/

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

fTodolist