Bảng giá

Description

CHỌN QUY MÔ
Gói dưới 30 nhân sự
Gói dưới 60 nhân sự
Gói dưới 100 nhân sự
Gói trên 100 nhân sự

F-News

F-OKR

F-CFR

F-Todolist

F-Kaizen

F-HR

F-Training

F-System

Hỗ trợ giá 6 tháng12 tháng

Gói F1 - OKRs+
Khởi động

2.000.000đ/tháng

Gói F2 - OKRs+
Chạy đà

3.000.000đ/tháng

Gói F3 - OKRs+
Tăng tốc

4.000.000đ/tháng

check check check check check check check check check   check check   check check     check     check check check check Đăng ký Đăng ký Đăng ký 1.500.000đ 2.000.000đ 3.000.000đ 1.000.000đ 1.500.000đ 2.000.000đ 2.000.000đ 3.000.000đ 4.000.000đ 1.500.000đ 2.000.000đ 2.500.000đ 2.200.000đ 3.800.000đ 5.000.000đ 1.800.000đ 2.500.000đ 3.200.000đ

Gói F5 - OKRs+
Về đích

Chuyển giao toàn bộ, bảo mật tuyệt đối

30.000.000đ

Chuyển giao toàn bộ, bảo mật tuyệt đối

50.000.000đ

Chuyển giao toàn bộ, bảo mật tuyệt đối

100.000.000đ

Chuyển giao toàn bộ, bảo mật tuyệt đối

Liên hệ tư vấn

Mãi mãi

Đăng ký sử dụng thử F-OKR

Trải nghiệm phần mềm quản lý công việc hàng đầu

Quay lại